Blog Image

Vita nyheter

Vita-konserten för de glömda barnen

Vita Posted on 18 maj, 2009 13:14


Konserten 17 maj blev en trevlig föreställning för alla åldrar. Publiken bestod av några hundra personer i alla åldrar från barnvagnarna till de gråhåriga.
Många gjorde musikaliska upptäckter eftersom flera artister som inte var så kända imponerade stort. Till exempel akapellagruppen Dynamic som också smygsläppte sin nya skiva efter konserten.

Stephan Berg med kören Can’t Stop, från lilla Odensbacken, imponerade. Riktigt ösig körsång som jag trodde dog ut med de traditionella ungdomskörerna på 80-talet. ”Country-gospel” kallade kvällens konferensier Stefan Claar det.


”En sång för de glömda barnen” sjöng Perla. Honom kan man nästan inte vara utan i ett såndat här evenemang. Kanske sveriges meste artist för barn. Efter 35 år av turneer i svenska skolor har han mött många glömda barn.

Countrysångerskan Belle tog med sig mormor upp på scenen och de sjöng en sång tillsammans. Lite gulligt och många i publiken var mer i mormors ålder än i Belles.

Mikael Bedrup bjöd både på sig själv och talade engagerat och allvarligt om ”de glömda barnen”. Han som själv varit ett glömt barn konstaterade att vi, samhället, valt att inte se problemet. Vi har valt att ha det så här.

Ilpo Alholm, LP Stockholm, som har ett långt missbruk bakom sig sjöng en sång med enkel gitarr till sin dotter. En förälder till ett glömt barn: ”Det är inte ditt fel Maria”.

Lättsammare blev det med Dynamic som imponerar stort med sin stämsång. Helt i klass med mer kända körer som The Real Group. I alla fall i mina öron.
Men de var heller inte obekanta med problemet. En av sångarnas föräldrar ställde upp som jourhem för barn i kommunen.

Hannah Holgersson var ännu en ny bekantskap för många. Hon är visserligen inte ny på scenen eftersom hon både sjunger opera och melodifestival, under namnet Eleison. Kombinationen opera och schlager är ju populär i år. Och visst kunde hon sjunga! 


Vitas monter efter konserten.

I den improviserade ”logen” för medverkande bjöds på lite fika och ätbart efter konserten. Den blev lite längre än de planerade en och en halv timmarna.

Konserten arrangerades till förmån för ”de glömda barnen” av Vita i samarbete med Hela människan, LP i ABC län och Filadelfiaförsamlingen.
Vi tackar alla artister, medverkande, sponsorer och funktionärer för deras bidrag.
Producent var Emelie Hedin och tekniskt ansvarig var Thomas Carlsson.

Text och foto: Stanley Almqvist
informationsansvarigVita i Jesusmanifestationen

Kyrkor Posted on 04 maj, 2009 10:52

Nyss hemkommen från en heldag i Stockholms City vill jag ge en liten rapport från Vitas utställning.

Jesusmanifestationen slog rekord! Enligt en beräkning var där 17 000 människor. Glada och soliga och frimodiga kristna som lyssnade och vittnade.

Tack Åke och Gunbritt för en fantastisk insats med utställningen och utdelning av flyers för konserten. Skulle tro att något tusental inbjudningar och anmälningstalonger utdelades.

Ett varmt tack till Sofia och Christer med KRIS-kompisar som ställde upp som utdelare. Kändes friskt och fräscht med det stora stöd KRIS-jobbarna gav vår utställning.

Det var intressant att möta människor i samtal, oväntat många visste om Vitas existens och kommenterade initiativet i positiva ordalag.

Sten-Gunnar Hedin
VitaSystembolaget har starkt stöd

Politik Posted on 13 apr, 2009 10:02

Sedan 2001 mäter SIFO på
uppdrag av Systembolaget svenska folkets inställning till alkoholmonopolet.
Under 2008 svarade i genomsnitt 64 procent ja på frågan om Systembolaget
ska behålla monopolet på försäljning av starköl, vin och sprit.
Det är en ökning med 15 procentenheter sedan mätningarna började.
Andelen som inte vill ha kvar monopolet var 30 procent.

– Svenska folket uppskattar
och förstår mer och mer vårt uppdrag att sälja alkohol på ett ansvarsfullt
sätt med god service säger, Systembolagets vd Anitra Steen.Vita-stämman

Vita Posted on 21 mar, 2009 23:01

Sten-Gunnar Hedin under sitt inledningstal om nöden för de som drabbas av alkoholbruket och exempel på att enskilda människor kan påverka. Foto: Stanley Almqvist

I dag lördag 21 mars 2009 höll Vita sin stämma i Citykyrkan, Stockholm. Man beslöt att under året arbeta främst med tre områden: Medlemsvärvning, opinionsbildning och utbildning.

Under 2009 räknar Vita med att tiodubbla sitt medlemsantal. De flesta har hittills värvats via internet.

Folknykterhetens vecka 17 maj planerar Vita en stor stödkonsert för de glömda barnen i Filadelfiakyrkan, Stockholm.

Vitas första månader har ägnats mest åt organisation och strategi. Vitas tankesmedja har också börjat sitt arbete. Samtidigt har nykterheten aktualiserats i de kristna kyrkorna mer än tidigare. Flera samfund har nu alkoholpolicy och fler tar öppet ställning för helnykterhet. Vita har tillsammans med andra organisationer bidragit till att höja temperaturen i frågan.

Redan från start har Vita deklarerat att man inte har för avsikt att bygga en traditionell nykterhetsrörelse med lokala föreningar. Istället knyter man kontakter med kyrkor och de som redan arbetar med diakoni och nykterhetsfrågan.

Till styrelse valdes Claes Waern, ordförande, Sten-Gunnar Hedin, Sofia Modigh, Stanley Almqvist, Åke Olofsson och Emma Markuksela.

Stanley Almqvist
informationsansvarig
Vita-styrelsenStarköl på McDonalds – Nej tack!

Barn & familj Posted on 12 mar, 2009 22:19

McDonalds på Arlanda har beviljats serveringstillstånd för att flygplatsen är en utpräglad internationell miljö. Enligt kammarätten en miljö för vuxna. Men McDonalds kan också beskrivas som Sveriges populäraste barnfamiljerestaurang – en direkt olämplig miljö för alkoholservering.

Förhoppningsvis kommer kommunen överklaga beslutet till regeringsrätten.

Undertecknad, som sitter i VITA:s styrelse och som kandiderar för Kristdemokraterna till Europaparlamentet, uttalade sig i tidningen Dagen idag men anledning av frågan:

– McDonalds måste ändra sig. Det är ju trots allt Sveriges populäraste barn- och
familjerestaurang. De 385 000 barn som växer upp i familjer där det
dricks för mycket, för dem har McDonalds varit en fritidsgård och en
frizon från alkoholTrosrörelsen lovar nykterhet

Kyrkor Posted on 06 mar, 2009 11:03


Trosrörelsens ledare lovade helnykterhet vid samfundets årsmöte 25 februari. Mötet var enigt om att nykterhet i församlingarna och att individuell nykterhet är viktig.

Anledningen är den lavinartade ökningen av alkooholkonsumtionen i Sverige och att inte ens frikyrkorna är alkoholfria miljöer längre.

Från och med nu kommer de att arbeta för en helnykter livsstil och att deras kyrkor blir alkoholfria miljöer.

Enligt pressmeddelandet skrev samliga närvarande pastorer under detta uttalande:

”Vi ser idag hur alkoholkonsumtionen ökar dramatiskt. Alkoholförsäljningen är högre än på 50 år och alkoholkonsumtionen har ökat med 30 procent de senaste 10 åren. Enligt Folkhälsoinstitutet lever cirka 385 000 barn med (minst) en förälder med ”riskabel alkoholkonsumtion”. Det är var femte barn. Mellan 5000-7000 människor dör varje år i Sverige på grund av skador eller sjukdomar som är relaterade till alkohol. Den totala samhällskostnaden för alkoholen beräknas till cirka 111 miljarder kr per år. Av dessa är 20 miljarder direkta vårdkostnader.

Vi ser också en oroande tendens att det sker en förvånansvärt snabb liberalisering av synen på alkohol inom kristna sammanhang där detta för bara några år sedan var otänkbart. I denna situation vill vi som pastorer och predikanter som företräder Trosrörelsens församlingar i Sverige uttala vårt starka stöd till en helnykter livsstil. Våra kyrkor bör vara alkoholfria zoner, där det är en självklarhet att nykterhet råder.

Som undertecknare av detta uttalande har vi valt att leva nyktert och att avstå från alkohol samt att aktivt arbeta för att våra kyrkor ska bli alkoholfria miljöer.”

Undertecknat av 40 predikanter:

Ulf Ekman
Robert Ekh
Thomas Lahti
Anna Lahti
Lennart Fjell
Peder Teglund
Harry Andersson
Peo Svensson
Owe Sandberg
Urban Karlsson
Thomas Nordberg
Göran Rubensson
Paul Forsén
Reinhold Berg
Thomas Ekman
Christian Åkerhielm
Stefan Salmonsson
Per Cedergårdh
Christer Linebäck
Ulla Linebäck
Johnny Foglander
Valborg Johansson
Bengt Jennersjö
Jan Blom
Leif Johansson
David Ekerbring
Jan Rosman
Sören Johansson
Sven-Erik Persson
Mats Holmgren
Håkan Eriksson
Jonathan Westergård
Simon Ahlstrand
Svante Rumar
Tormod Flatebö
Leif Boström
Andreas Westman
Peter Ek
Anders Gerdmar
Carl-Gustaf Severin

Stanley Almqvist
Foto: Martin Boulanger (Bilden är inte från mötet ifråga.)

Källa: Trosrörelsen och DagenKommun och kristna samarbetar i Oskarshamn

Kyrkor Posted on 18 feb, 2009 21:43

Kristna i Oskarshamn samarbeter med kommunen för att minska ungdomsvåldet och drickandet. Det kallas Shalom Fält och drivs med pengar från kommunen och fonder.
– Man måste brinna för ungdomar och inte vara rädd av sig, säger projektledaren Ulf Ljunggren. Man måste också våga komma nära ungdomarna, för det kan vara tuffa saker de berättar för oss. Ungdomarna behöver föredömen och det vill vi vara för dem och vi ser att det ger resultat.

Teamet arbetar bland eleverna på högstadiet, på gymnasiet och ungdomsgårdarna. De agerar som kamratstödjare och skapar kontakter där det behövs.
– Särskilt under helgerna, då många unga är ute och många dricker mycket alkohol, finns de till hands, säger Ulf Ljunggren. Han berättar att många hittar vägen till Monas Café i Missionskyrkan som har öppet lördagsnätter mellan 22.00 och 02.00. Kyrkan ligger nära Hamngatan där de flesta rör sig under helgerna.
Det var för två år sedan Ulf Ljunggren i Missionskyrkan fick frågan av politiker i Oskarshamn. Samarbetet bygger på tre parter: Kommunen, den lokala folkhögskolan och Shalom – ja, de med båten.

Förutom projektledaren Ulf Ljunggren är tre ungdomar anställda i projektet. Dessutom kombinerar tre elever från folkhögskolan studierna med arbete i Shalom Fält.
Målet är att minska användandet av alkohol och andra droger och ge meningsfull sysselsättning.
De har bland annat ordnat modevisning på gågatan, samtal i kill- och tjejgrupper och fotbollslaget i division 6 är med i samarbetet. ”Ut ur stan” är en helgsatsning för att få bort ungdomarna från Hamngatan. Det kan vara hajk och övernattning med positiva programinslag.
Nu söker de bilmekaniker som kan hjälpa unga att ”meka” med bilar.

Att det ger resultat har också kommunen sett. Nu satsar de ännu mer pengar. Shalom Fält är lovade 500 000 om året under tre år. Dessutom har detta projekt fått 300 000 i tre år av Crafoordska stiftelsen.
Och nu tittar andra kommuner på Oskarshamn så konceptet lär sprida sig. Tala med din kommun!

Källa: Växa.nu385 000 barn har föräldrar som dricker för mycket alkohol

Barn & familj Posted on 29 dec, 2008 18:31

Vart femte barn lever i hushåll där en vuxen har
förhöjd konsumtion av alkohol, så kallat ”riskbruk”. Särskilt stort är
problemet när det gäller barn till ensamstående män.

– En fjärdedel av alla ensamstående män med barn i
hemmet riskkonsumerar alkohol, säger Sven Bremberg, avdelningschef vid Statens
folkhälsoinstitut, i ett pressmeddelande med anledning av rapportens offentliggörande.Rapporten ”Barn i familjer med alkohol- och
narkotikaproblem”, som Folkhälsoinstitutet gav ut hösten 2008, visar att
omkring 20 procent av alla barn lever i hushåll där någon vuxen dricker så
mycket alkohol att det riskerar föräldrarnas egen hälsa.

Barn till föräldrar med hög alkoholkonsumtion löper
en ökad risk för egna problem senare i livet. Om alkoholproblemen i familjen
kombineras med andra problem, exempelvis psykisk sjukdom, kan riskfaktorerna
växelverka och förstärka varandra och på så vis öka risken för barn att
utveckla egna problem. 

Vita nykterhetsrörelsen uppmärksammar i sin
utställning ”VITAlisera din församling” de 385000 barn som växer upp med
missbrukande föräldrar.  Vita uppmanar
i utställningen församlingar att vara med i arbetet för att minska antalet barn
i hemmiljöer med föräldrar som dricker för mycket.

 Nästa »